ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Nauka i rozwój to słowa kluczowe dla firmy Inter-Car.
W grudniu 2015 roku do systemu zarządzania jakością
wdrożyliśmy dodatkową normę ISO 14001:2004
– system zarządzania środowiskiem.
Jesteśmy EKO!