DOW
PIANKA POLISTYRENOWA
STYROFOAM LB-X – Ekstrudowana pianka polistyrenowa wykonana z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej o dobrych właściwościach mechanicznych i izolacyjnych.
Pobierz PDF styrofoam_lb-x
STYROFOAM RTM-X – Ekstrudowana pianka polistyrenowa wykonana z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej o zwiększonych właściwościach mechanicznych i izolacyjnych.
Pobierz PDF styrofoam_rtm-x
STYROFOAM HD 300 F-X- Ekstrudowana pianka polistyrenowa wykonana z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej o dużych właściwościach mechanicznych i bardzo dobrych parametrach izolacyjnych.
Pobierz PDF styrofoam_hd_300_f-x

Karty charakterystyki produktu (SDS) dostępne na życzenie klienta